Misyon ve Vizyon

MİSYON
Evrensel bir bakış açısıyla soran, sorgulayan, kendini sürekli geliştiren, özgür ve analitik düşünebilen, ön yargılardan uzak, edindiği bilgi ve beceriyi her alanda toplum yararına etkin biçimde kullanabilen, ülke geleceğinin planlanması ve belirlenmesinde önemli görevlerde bulunabilecek istatistikçiler yetiştirmek. Bilimsel gelişime açık, teori ve uygulamada karşılanan sorunlara  çözüm üretebilen, bilişim teknolojisinden yararlanabilen, ulusal ve uluslararası üniversite ve kurumlarla koordineli çalışabilen, bilimsel-etik kurallara bağlı, öğrencilerle iyi ilişkiler kurabilen öğretim üyelerine sahip olmak.
 
VİZYON
Bölüm öğrencilerinin İstatistik bilimini en iyi şekilde öğrenmelerini ve bu bilim adına topluma yararlı çalışmalar yapmak konusunda uygun donanıma ve ahlaka sahip olmalarını sağlamak. Mezunların geleceğe yönelik planlarında onlara bilgilendirme yoluyla yardımcı olmak. Üniversitenin ve İstatistik bölümünün hem eğitim hem de akademik faaliyetler konusunda en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak. 
>