Web Sayfası ve İletişim Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

1. Bölümümüzün web sayfasının düzenlenmesi ve güncellenmesi

2. Bölüm başkanlığı tarafından gerekli görülen her türlü bilginin web üzerinden duyurulması

3. Bölümümüz tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin duyurulması

4. İstatistik alanında düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin (toplantı, seminer, konferans, panel, kolokyum) duyurulması

5. Sosyal sorumluluk projelerinin duyurulması

6. Bölüm öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği dokuman ve yönergelerin web sayfası üzerinden erişiminin sağlanması ve değişiklik durumunda güncellenmesi  

7. FEDEK kapsamında kullanılan ve sürekli iyileştirme komisyonlarında yer alan öğretim elemanlarının ihtiyaç duyabilecekleri dokümanların web sayfası üzerinden erişiminin sağlanması

8. Sürekli iyileştirme komisyonların çalışmalarına ilişkin faaliyet raporlarının web üzerinden paylaşılması

9. Yapılan öğrenci memnuniyeti çalışmalarının sonuçlarının duyurulması

Web Sayfası ve İletişim Komisyonu
Yrd. Doç. Dr. Nevin GÜLER DİNCER (Komisyon Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Eralp DOĞU (Üye)
Arş. Gör. Ersin YILMAZ (Üye)

 

Etkinlikler
Akreditasyon

Bilgi Paketi (Lisans)
Bağlantılar
Mezun bilgi sistemi
Düzenlenmiş Etkinlikler

Yukarı Çık