Hakkımızda

İstatistik kelimesi Latincedeki status kelimesinden gelmiş olup, bu kelime hal, durum, devlet anlamına gelmektedir. Günümüzde istatistik kelimesi çoğul ve tekil olarak iki anlamda kullanılmaktadır. İstatistikler diye çoğul anlamda kullanıldığı zaman bu bir sayılar topluluğunu ifade etmektedir. Ancak, bu sayılar topluluğu rastgele toplanmış bir sayılar topluluğu olmayıp gözlem veya deney sonucu elde edilmiş, bir olayın büyüklüğü, değişmeleri, dağılımı hakkındaki verilerdir. Örneğin; nüfus istatistikleri, dış ticaret istatistikleri vs. Demek oluyor ki, çoğul anlamda kullanılan istatistikler kelimesi belli bir konu hakkında düzenli bir şekilde toplanmış bir sayısal veriler topluluğudur. İkinci anlamda istatistik tekil olarak kullanılır. Belli bir olayın gözlenmesiyle onun hakkında genel bilgi ve yorumda kullanılan tüm metotları ifade eden bu ikinci anlamına istatistik metodu denir. Buna göre istatistik, herhangi bir olayla ilgili bir sayısal veriler topluluğunu toplamayı konu alan, bu sayılar topluluğunu analiz ederek ve yorumlayarak bütün nedenlerini açmaya çalışan ve inceleyen bilim diye tanımlanabilir.
 
İSTATİSTİĞİN UYGULAMA ALANI
 
Biyoloji Araştırmalarında: İstatistik biyolojik araştırmalarda çok kullanılmakta ve bu alanda istatistiğin biyolojiye uygulama şeklini gösteren biyometri diye özel bir disiplin kurulmuş olup buna biyoistatistik de denilmektedir.
 
Tıp Araştırmalarında: Tıp alanında bugün istatistikten çok faydalanılmaktadır. Yeni ilaç denemelerinde, tedavi metotlarında istatistik çok kullanılmaktadır. Günümüz tıp fakültelerinde istatistik derslerine büyük önem verilmektedir. İstatistik psikoloji alanında da çok uygulanmış olup, bu alanda psikometri denen bir disiplin kurulmuştur.
 
Ekonomi Alanında: Ekonominin hemen hemen her dalında istatistikten yararlanılmaktadır. Örneğin; bir olayın genel eğiliminin incelenmesiyle o olayın pozitif veya negatif büyüme gidişi görülmektedir. Yine aylık fiyat indekslerinin incelenmesiyle fiyatların aydan aya değişme oranları kolayca görülebilir. İstatistiğin ekonomi alanında uygulanmasıyla yeni bir disiplin oluşmuştur ki, buna ekonometri denilmektedir.
 
 
İşletme Alanında: İşletme konularında da istatistikten çok yararlanılmaktadır. Özellikle pazarlama araştırmalarında ve üretim kalite kontrollerinde istatistik metotlarından çok yararlanılır ve bu konuda kalite kontrolü diye bir dal oluşmuştur.
 
 
Sosyal Bilimlerde: İstatistik bilimi toplum araştırmalarında da çok kullanılmaktadır ve bu alanda demografi denen bir bilim dalı doğmuştur. Bu bilim dalına nüfus bilimi de denilmektedir.
 
>