Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

1. Kalite yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetleri talep etmek, başlatmak ve takip etmek,

2. Fakülte Akreditasyon Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda çalışmaları organize etmek ve takip etmek,

3. Akreditasyon çalışmaları hakkında Bölüm Başkanlığı'nda toplantılara katılmak,

4. Verilen görevlerin etkinliğini takip etmek,

5. Özdeğerlendirme Raporu hazırlama kurulunun çalışmalarını organize ve takip etmek,

6. Akreditasyon ile ilgili dokümanların güncelliğini takip etmektir.

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu
Doç. Dr. Dursun AYDIN (Komisyon Başkanı)
Doç. Dr. Serdar DEMİR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Eralp DOĞU (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Nida GÖKÇE (Üye)
Arş. Gör. Ersin YILMAZ (Üye)

 

Etkinlikler
Akreditasyon

Bilgi Paketi (Lisans)
Bağlantılar
Mezun bilgi sistemi
Düzenlenmiş Etkinlikler

Yukarı Çık