Burs ve Staj Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

1. Staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak ve öğrencileri bilgilendirmek,

2. Stajların amacına yönelik olarak yürütülmesi için gerekli izlemeyi yapmak,

3. Staj defterlerini ve/veya ilgili belgeleri incelemek ve stajı değerlendirmek,

4. ERASMUS staj hareketliliğini, ERASMUS staj hareketliliği esaslarına göre Bölüm ERASMUS koordinatörü ile birlikte düzenlemek,

6. Yurt içinde ve yurt dışında burslu eğitim öğretim hakkında öğrencileri bilgilnedirmek,

7. Devlet ve Özel Burslar hakkında gerekli duyuruları ve bilgilendirmeyi yapmak, 

5. ERASMUS dışında burslu yurtdışı stajlarında öğrencilerin ön değerlendirmesini yapmaktır.

Burs ve Staj Komisyonu
Doç. Dr. Öznur İŞÇİ GÜNERİ (Komisyon Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Volkan SEVİNÇ (Üye)
Arş. Gör. M. Oğuzhan YALÇIN (Üye)

 

Etkinlikler
Akreditasyon

Bilgi Paketi (Lisans)
Bağlantılar
Mezun bilgi sistemi
Düzenlenmiş Etkinlikler

Yukarı Çık