Öğrenci İşleri Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

1.  1. Bölümün eğitim ve öğretim programının ilan edildiği gibi ve yönetmeliklere göre uygun biçimde ve öğrencinin yararına olacak biçimde yürütülmesine yardımcı olmayı hedefleyen bir komisyondur.

2. Öğrencilerin takip ettikleri programa ilişkin gerekliliklerin, mezuniyet için gerekli olan koşulların ve ön lisans-lisans öğrenci yönetmeliğinin bilincinde olmalarını sağlamaya yönelik bilgilendirme çalışmalarında bulunmayı hedefler. 

3. Akademik danışmanlara ve Bölüm Başkanlığına yansımış olan akademik danışmanlık hizmetleriyle ilgili problemleri inceler ve bu problemlerin bir daha çıkmaması için Bölüm Kuruluna çözüm önerilerinde bulunur. Ayrıca çıkması olası problemleri belirler ve bunlar içinde önleyici önlemleri Bölüm Kuruluna bildirir.

4. Akademik danışmanlık alan öğrencilerin ve bu hizmeti veren öğretim elemanlarının sıklıkla başvurulan yönetmelik ve yönergeler konusunda bilinçli olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunur.

5. Değişim Programları Komisyonu, Eğitim-Öğretim Geliştirme ve Intibak Komisyonu, Burs ve Staj Komisyonu gibi komisyonlarla birlikte öğrencilerin akademik gelişimine yönelik önerilerde bulunur.

6. Bölümün ya da Komisyonun öngördüğü diğer çalışmaları gerçekleştirir. 

Öğrenci İşleri Komisyonu
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHASAN (Komisyon Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Nevin GÜLER DİNCER (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Aytaç PEKMEZCİ (Üye)

 

Etkinlikler
Akreditasyon

Bilgi Paketi (Lisans)
Bağlantılar
Mezun bilgi sistemi
Düzenlenmiş Etkinlikler

Yukarı Çık