Mezunlarla ilişkiler Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

1. Mezun durumundaki öğrencilere, kariyer gelişimi ve planlanması ile ilgili yönlendirmeler yapmak,

2. Mezunlarla iletişimi artırmak ve toplantılar düzenlemek,

3. Mezunlarımızın ders programımızla ilgili görüş ve önerilerini, toplantı ve anketler ile almak,

4. Mezunlara iş bulma konusunda destek sağlamak,

5. Mezunlar Danışma Kurulu'nu kurmak, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmaktır.

Mezunlarla İlişkiler Komisyonu
Yrd. Doç. Dr. Aytaç PEKMEZCİ (Komisyon Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Nevin GÜLER DİNCER
Doç. Dr. Atila GÖKTAŞ
Arş. Gör. M. Oğuzhan YALÇIN

 

Etkinlikler
Akreditasyon

Bilgi Paketi (Lisans)
Bağlantılar
Mezun bilgi sistemi
Düzenlenmiş Etkinlikler

Yukarı Çık