Eğitim-Öğretim Geliştirme ve İntibak Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

Bölümün eğitim programını FEDEK kriterleri doğrultusunda en üst seviyeye çıkarmak için faaliyet gösteren bir komisyondur. Komisyonun görevleri ve yapması gereken çalışmalar aşağıda listelenmiştir.

1. Her öğretim yılı başında ve sonunda dönemin değerlendirmesini yapmak amacı ile toplanır.

2. Bölümün program çıktıları ile derslerin öğrenim çıktıları matrisini karşılaştırarak varsa eksiklikleri gidermek için önerilerde bulunur.

3. Bölüm ders tanıtım formlarının öğretim üyeleri tarafından güncellenmesini sağlar.

4. Bölüm duyuru panolarının ve bilimsel tanıtım panolarının yeniden düzenlenmesini ve güncellenmesini sağlar.

5. Öğrencilerin programa kabul edilmesi ile ilgili göstergeleri belirler.

6. Geçiş yoluyla gelen öğrenciler için intibak hazırlar ve bunlara ilişkin kuralları belirler.

7. Geçiş yoluyla alınması planlanan bölümlerin alana uygun olup olmadığını belirler ve gerekli gördüğü durumlarda yeni bölümlerin intibak programına eklenmesini sağlar.

8. Geçiş öğrencilerinin yıllara göre ve geldikleri üniversitelere göre istatistikleri oluşturur.

9. Alan ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki eğitim-öğretim çalışmalarını izleyerek kalitenin artırılması için gerekli düzenlemeleri yapar.

10. Yaptığı tüm faaliyetleri her yılın sonunda Bölüm FEDEK Komisyonu’na bir rapor halinde sunar.

11. Yaptığı tüm çalışmalar ile ilgili sene sonunda bölüm başkanlığına “Yıllık Faaliyet Raporu” sunar.

Eğitim-Öğretim Geliştirme ve İntibak Komisyonu
Doç. Dr. Özge AKKUŞ (Komisyon Başkanı)
Doç. Dr. Özlem GÜRÜNLÜ ALMA (Üye)
Doç. Dr. Öznur İŞÇİ GÜNERİ (Üye)
Arş. Gör. Çağatay BAL (Üye)

 

Etkinlikler
Akreditasyon

Bilgi Paketi (Lisans)
Bağlantılar
Mezun bilgi sistemi
Düzenlenmiş Etkinlikler

Yukarı Çık