Akademik Faaliyetler ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

Görev Tanımı: Akademik faaliyetler ve sosyal etkinlikler komisyonunun görev tanımı 3 başlık altında incelenmektedir.

Akademik Yayın Faaliyetleri:

1. Bölüm öğretim üyeleri, ve öğretim elemanlarının akademik faaliyetlerinin izlenebilirliği kolaylaştırmak amacıyla, kişilerin ulusal ve uluslar arası yayınlarını barındıran bir bölüm yayın havuzu oluşturmak ve bunları bölüm web sayfasında yayınlamak.

 

Kongre, Sempozyum, Kolokyum, Seminer vb. etkinlikler:

1. İstatistik çalışmalarını içeren ulusal ve uluslararası Kongre, Sempozyum, Seminer ve Kolokyum gibi akademik faaliyetleri takip edip öğrencileri ve bölüm akademik personelini bilgilendirmek.

2. Ulusal ve Uluslar arası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek.

Sosyal Etkinlikler:

1. Bölüm akademik personeli ile öğrencilerin kaynaşmasına yönelik toplantılar düzenlemek.

2. Yeni kayıt döneminde öğrencilere yönelik tanışma toplantıları düzenlemek, oryantasyon konusunda öğrencilere bilgi vermek.

3. Mezun olacak öğrencilere yönelik mezuniyet etkinlikleri düzenlemek.

4. Öğrencilere, kariyer gelişimi ve planlanması ile ilgili yönlendirmelerde aktif çalışmak, kariyer günleri düzenlemek

5. Mezun öğrencilere ilişkin sosyal etkinlikler düzenlemek.

6. Sosyal sorumluluk projeleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve desteklemek.

Akademik Faaliyetler ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu
Yrd. Doç. Dr. Nida GÖKÇE (Komisyon Başkanı)
Doç. Dr. Özlem GÜRÜNLÜ ALMA (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Aytaç PEKMEZCİ (Üye)
Arş. Gör. M. Oğuzhan YALÇIN (Üye)

 

Etkinlikler
Akreditasyon

Bilgi Paketi (Lisans)
Bağlantılar
Mezun bilgi sistemi
Düzenlenmiş Etkinlikler

Yukarı Çık